Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  na dzień 30 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie 1/2022

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach KRS 0000584229 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 07.03.2022 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (02-675), ul....
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  na dzień 30 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie 1/2021

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach KRS 0000584229 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 15.10.2021 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (02-675), ul....