Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Relacje inwestorskie

Centrum wiedzy

Spółka notowana na GPW od dnia: 11.04.2022

Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie

Dane o strukturze akcjonariatu Spółki BEEIN S.A. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego:

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitaleUdział w głosach
Michał Sochacki350 00030,17%30,17%
Artur Lipiński250 00021,55%21,55%
FKL Sp. z o.o.156 40013,48%13,48%
Pozostali413 60035,66%35,66%
Razem1 160 000100,00%100,00%

Spółka zależna:

SESA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wojska Polskiego 7
05-850 Macierzysz

Numer KRS: 0000875873
NIP: 1182217839
REGON: 387825120

Przedmiot działalności: WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje z inwestorskie oraz kontakt z mediami

tel. +48 577 230 800
e-mail: n.kinitz@innervalue.pl
„InnerValue” Sp. z o.o.
Koszykowa 54
00-675 Warszawa
NIP: 7162765995

Informacje na temat podmiotu, z którym spółka posiadała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresów poczty elektronicznej Doradcy

Umowa z dnia 12 września 2020 o pełnieniu funkcji Autoryzowanego Doradcy.

Nazwa (firma):INC Spółka Akcyjna
Kraj:Polska
Adres:Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Numer KRS:0000028098
Oznaczenie Sądu:Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:630316445
NIP:778-10-24-498
Telefon:+48 (61) 851 86 77
Fax:+48 (61) 851 86 77
Poczta e-mail:biuro@incsa.pl
Strona www:www.incsa.pl