Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Relacje inwestorskie

Raporty

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń a także spotkań z inwestorami:

Aktualizacja harmonogramu raportów w 2024 roku:

• raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15.05.2024 r.
• raport roczny za 2023 r. – 20.03.2024 r.
• raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14.08.2024 r.
• raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14.11.2024 r.

Opublikowane raporty bieżące i okresowe:

Raport bieżący ESPI nr 4/2024

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd...

Raport bieżący EBI nr 7/2024

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał Treść raportu: Zarząd spółki beeIN S.A. z siedzibą w...

Raport kwartalny EBI nr 6/2024

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 r. Treść raportu: Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości...

Raport bieżący EBI nr 5/2024

Temat: Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą Treść raportu: Zarząd Spółki beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż spółka zawarła aneks...

Raport bieżący EBI nr 4/2024

Temat: Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Treść raportu: Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje...

Raport bieżący ESPI nr 3/2024

Temat: Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu: Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach...

Raport EBI 3/2024

Temat: Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect Treść raportu:...