Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r.

cze 1, 2022

Zarząd BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach KRS 0000584229 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 28.06.2022 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (01-205), ul. Młynarska 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Załączniki do pobrania:

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...