Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Raport bieżący EBI nr 7/2024

Raport kwartalny EBI nr 6/2024

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 r. Treść raportu: Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2024 roku. Link do wersji pełnej: Raport okresowy beeIN S.A. za I...
Raport bieżący EBI nr 7/2024

Raport bieżący EBI nr 5/2024

Temat: Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą Treść raportu: Zarząd Spółki beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż spółka zawarła aneks do umowy ze spółką INC S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Autoryzowany Doradca”_, której...
Raport bieżący EBI nr 7/2024

Raport bieżący EBI nr 4/2024

Temat: Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Treść raportu: Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu...
Raport bieżący EBI nr 7/2024

Raport EBI 3/2024

Temat: Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect Treść raportu: Zarząd BeeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _” Spółka”, „Emitent” _ informuje, że zgodnie z uchwałą...