Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Relacje inwestorskie

Zarząd spółki

Życiorysy zawodowe członków organów spółki

Zarząd Spółki BEEIN S.A.

Zarząd Spółki BEEIN S.A. składa się z od 1 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata, kadencja kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Michał Sochacki

Prezes Zarządu

Wykształcenie:

 • Ukończenie studiów I stopnia w Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem – studia zawodowe – inżynierskie.
 • Ukończenie studiów II stopnia w Akademii Podlaska, kierunek Zarządzanie i Marketing – studia magisterskie, specjalizacja: Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych – zdany egzamin z wynikiem pozytywnym oraz wpisem do Bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa,

Doświadczenie zawodowe:

 • Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A. — Członek Rady Nadzorczej w latach 2016-2019,
 • Centrala PKO Bank Polski S.A. — Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w latach 1999 – 2019; p.o. Naczelnika Wydziału Outsourcingu w latach 2007-2008;
 • Biuro Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi; Menager w Zespole Zarządzania Przejętym Majątkiem;
 • AMS GROUP – własna działalność gospodarcza w latach 2002-2006,
 • PKO Bank Polski S.A. Departament Restrukturyzacji i Windykacji w latach 2002-2004,
 • PKO Bank Polski S.A. Departament Informatyki, Wydział Helpdesk – obsługa aplikacji (HP OV ITSM, SAGA, BusinessObjects) wspierających Helpdesk w latach 2001-2002,
 • PKO Bank Polski S.A. Departament Telekomunikacji, Wydział Helpdesk w latach 1999-2001.

Artur Lipiński

Vice Prezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2000-2002 – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: ekonomia, zakres: polityka celna,
 • 2018-2019 – Studia podyplomowe z rolnictwa,
 • 2015 – zdany egzamin w UDT na certyfikowanego instalatora OZE
 • 2014-2015 – liczne kursy i szkolenia OZE
 • 1997-2000 – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, studia licencjackie, kierunek: ekonomia, zakres: obsługa celna.

Doświadczenie:

 • 2005-2007 – własna działalność gospodarcza (transport drogowy),
 • 2009-2014 – budowa i wynajem nieruchomości komercyjnej,
 • 2003-2005 – praca i nauka języka angielskiego w USA.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Piotr Kaliszuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 2014–2016 – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Master of Business Administration (MBA) (Franklin University),
 • 2009-2012 – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Zarządzanie, tytuł magistra

Doświadczenie:

 • Capitea S.A. – Członek Zarządu w latach 2014-2015, Obligo & Przywóski
 • Kancelaria Prawna sp.k.— Prokurent (aktualnie),
 • Obligo SPV1 sp. z o.o. — Prezes Zarządu (aktualnie),
 • Obligo Expert S.A. — Członek Zarządu (aktualnie),
 • Obligo AI sp. z o.o. — Członek Zarządu (aktualnie),
 • GetBack S.A. — Członek Zarządu w latach 2014 – 2015,
 • EOS KSI Polska sp. z o.o. — Dyrektor Operacyjny w latach 2012 – 2014,
 • EOS KSI Polska sp. z o.o. — Menadżer Operacyjny w latach 2006 – 2012.

Jan Paweł Lisicki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Życiorys i doświadczenie:

Doradca strategiczny

własna działalność gospodarcza
cze 2023 –obecnie

Dyrektor operacyjny w firmie produkcyjnej

2019 – sie 2021

Wiceprezes Zarządu

Kredyt Inkaso

paź 2010 – sty 2017

Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.

PKO Bank Polski · Pełny etatPKO Bank Polski ·
2001 – wrz 2010

Krzysztof Paweł Blecha

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • Politechnika Krakowska – budownictwo 2006
 • Uniwersytet Śląski – politologia
 • WSB Chorzów – BHP

Doświadczenie:

 • od 2008 – biuro projektowe

Daniel Okniński

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 2015-2019 – Szkoła Główna Handlowa, studia doktoranckie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 • 2009 – Mini MBA program Inspired – Ashridge Business School
 • 2002-2003 – Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych, studia podyplomowe: „IT w biznesie”
 • 1993-1999 – Szkoła Główna Handlowa, Finanse i bankowość, tytuł magistra

Doświadczenie:

 • Elekta sp. z o.o. — Dyrektor Serwisu Europa Centralna (w 2019 roku)
 • Philips Health Systems — Dyrektor serwisu na Europę Centralną w latach 2015-2019
 • Philips Health System — Dyrektor ds. Operacyjnych (region Polski i krajów bałtyckich) w latach 2010-2014
 • Philips, Manager ds. Zakupów IT ( region Europa Centralna) w latach 2004-2009.

Waldemar Robert Lipiński

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 1980 – Technikum elektryczne w Siedlcach

Doświadczenie:

 • własna działalność gospodarcza w latach 1991-2000.