Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Raport EBI 3/2024

mar 21, 2024

Temat:
Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Treść raportu:
Zarząd BeeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _” Spółka”, „Emitent” _ informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z 19.04.2023 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki, w dniu 25 stycznia 2024 roku została zawarta umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 rok ze spółką „Buchalter” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 235.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż wypełniając zasadę 14. Zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu poprzez nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Emitenta.

Zarząd Spółki informuje, iż powyższe naruszenie miało charakter incydentalny i dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz pkt 14 zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...