Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Raport ESPI 1/2024 – Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży

lut 16, 2024

Temat:
Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży

Treść:
Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości informację o szacunkowej wartości przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Spółkę w IV kwartale 2023 r. wraz z wartością porównawczą za analogiczny okres roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży Emitenta w IV kwartale 2023 r. wyniosły około 9.671.714,13 zł wobec 9.708.953,34 w IV kwartale 2022 r., co stanowi spadek o ok. 0,39% względem porównywalnego okresu.

Emitent wskazuje, że ww. dane dot. osiągniętych przychodów mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa. Przedstawione dane będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie.

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...