Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

lis 17, 2023

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana na rynku NewConnect spółka rozważa budowę w Polsce centrum badawczo-rozwojowego i uruchomienie produkcji wydajnych pomp ciepła o parametrach dostosowanych do europejskich warunków klimatycznych. Jednocześnie BeeIN konsoliduje rynek lokalnych dystrybutorów i rozwija sieć instalatorów.

Czas na nowe rozwiązania

W maju 2023 r. polska spółka dostarczająca rozwiązania OZE do 20 krajów ogłosiła rozpoczęcie prac nad stworzeniem własnej, nowatorskiej pompy ciepła. Decyzja była rezultatem kilkuletniej współpracy z instalatorami i serwisantami pomp ciepła wiodących światowych marek, dystrybuowanych przez beeIN. Zdobyte doświadczenia pozwoliły spółce zidentyfikować obszary, w których można ulepszyć działanie pomp ciepła m.in. poprzez zwiększenie ich wydajności, efektywności energetycznej (obniżenie energochłonności), bezpieczeństwa użytkowania oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

– W dobie profesjonalizującego się rynku OZE długofalową przewagę konkurencyjną osiągną firmy, które inwestują w innowacje. Naszą ambicją jest znalezienie się w gronie przedsiębiorstw, które wyznaczają trendy i jako pierwsze oferują klientom rozwiązania nowej generacji. Konsekwentnie do tego dążymy, pracując z zespołem naukowców z Politechniki Warszawskiej nad innowacyjną pompą ciepła, której stworzenie wygeneruje wartość zarówno dla naszych klientów, jak i Akcjonariuszy – wyjaśnia Michał Sochacki, Prezes Zarządu beeIN S.A.

16 maja 2023 r. spółka nawiązała współpracę z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Zawarte porozumienie otwiera możliwość wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez co najmniej 5 lat. Ich celem będzie opracowanie rozwiązania o zredukowanym zużyciu energii oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia, które przyczyni się do poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu.

Pompy ciepła dla domu i biznesu

BeeIN zawdzięcza swój dynamiczny rozwój strategii opartej na „dywersyfikacji do kwadratu”. Jej pierwszą gałęzią jest zróżnicowanie wachlarza starannie dobranych produktów z sektora OZE, które łączy wykorzystanie najnowszych technologii. Drugą gałęzią jest natomiast dywersyfikacja geograficzna działalności spółki, sukcesywnie rozszerzającej ekspansję o nowe rynki zagraniczne.

W obszarze innowacji beeIN także stawia na dywersyfikację i dąży do uzyskania wiodącej pozycji na rynku nowatorskich, energooszczędnych i bardziej efektywnych pomp ciepła adresowanych do klientów detalicznych oraz przemysłowych.

– Dążymy do stworzenia pomp ciepła o mniejszych mocach typu powietrze/woda, przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz pomp ciepła o większych mocach typu solanka/woda, które znajdą zastosowanie w obiektach przemysłowych, szpitalach, żłobkach, szkołach i wspólnotach mieszkaniowych – mówi Jan Paweł Lisicki, Członek Rady Nadzorczej beeIN S.A.

Badania, które mogą zrewolucjonizować rynek

Planowane działania zakładają ścisłe powiązanie prac konstrukcyjnych z analizą teoretyczną i badaniami laboratoryjnymi. W fazie badawczo-rozwojowej przewidziano weryfikację pomiarową parametrów pracy urządzeń, która pozwoli ocenić poprawność założeń. Dzięki niej badacze uzyskają też odpowiedź w zakresie oczekiwanej skuteczności opracowanych rozwiązań.

– Pompy ciepła przystosowane będą do pracy w systemach IoT, z możliwością zdalnego zarządzania, co poprawi powszechnie oczekiwany przez użytkowników komfort i bezpieczeństwo obsługi, a także umożliwi zdalne dostosowywanie pracy urządzenia do warunków lokalnych. Przyczyni się to również do osiągnięcia jak najlepszych parametrów użytkowych, w tym obniżenia zużycia energii. Ważnym aspektem projektu jest także rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, które pozwoli na testowanie urządzeń oraz prowadzenie prac zmierzających do opracowania i dalszego rozwoju nowych urządzeń grzewczych i chłodzących różnego typu wykorzystujących pompy ciepła – mówi dr inż. Jacek Hendiger, Kierownik Zespołu B+R.

Opracowywane pompy ciepła będzie można zintegrować z istniejącymi już lokalnymi systemami grzewczymi. Urządzenia o zwiększonej wydajności zostaną też dostosowane do specyfiki klimatu panującego w regionach Europy, w których w okresie zimowym występują ujemne temperatury. Spółka zakłada, że wprowadzenie na rynek nowych urządzeń pozwoli obniżyć koszty ogrzewania, zwiększyć dostępność pomp ciepła dla osób średniozamożnych i finalnie przyspieszyć termomodernizację budynków. Zdaniem przedstawicieli beeIN nowe urządzenia mogą istotnie zmienić rynek pomp ciepła.

– Wprowadzenie na rynek energooszczędnych pomp ciepła, w których zastosujemy czynniki robocze o mniejszym (znikomym) wpływie na środowisko naturalne, może zainicjować jakościową zmianę na rynku tych urządzeń w skali Polski, a nawet Europy. Dotyczy to w szczególności rzadko obecnie wykorzystywanych pomp ciepła typu solanka/woda, których nowa generacja może wykreować nowy rynek pomp ciepła – mówi Jan Paweł Lisicki, Członek Rady Nadzorczej beeIN S.A.

Nowa generacja ekologicznych urządzeń grzewczych

– W pompie ciepła zastosowany zostanie czynnik roboczy o najniższym możliwym wskaźniku oddziaływania na środowisko GWP (ang. Global Warming Potential), przy czym dobór czynnika będzie uwzględniał jednocześnie wysoką efektywność urządzenia, jak i bezpieczeństwo użytkowania – dodaje dr inż. Jacek Hendiger, Kierownik zespołu badawczego.

Nowa generacja pomp ciepła, nad której stworzeniem pracuje polska spółka wraz z naukowcami z Politechniki Warszawskiej, będzie w założeniach bezpieczniejsza dla użytkowników i dla środowiska, dzięki wyeliminowaniu silnie wybuchowego propanu. Trwające obecnie badania w kierunku zastosowania nowego czynnika roboczego uwzględniają jednocześnie poprawę parametrów użytkowych pomp ciepła i planowane zmiany regulacji unijnych. Ich celem ma być wprowadzenie zakazu stosowania niektórych czynników chłodniczych, przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego i tym samym przyspieszających zmiany klimatu.

– W innowacyjnej konstrukcji pompy ciepła przewidywana jest realizacja transkrytycznego i/lub podkrytycznego obiegu czynników roboczych o znikomej wartości wskaźnika GWP (Potencjału Globalnego Ocieplenia), w tym czynników naturalnych oraz ich roztworów. Zakładamy też opracowanie rozwiązań technicznych, algorytmów i sposobów regulacji w celu dopasowania temperatury przemian fazowych do panujących warunków atmosferycznych oraz obciążenia cieplnego budynku. Istotnym elementem prac będzie również optymalizacja procesu odtajania parowacza w celu zapewniania najwyższej efektywności energetycznej instalacji – wyjaśnia dr inż. Marian Rubik z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Gdzie powstanie inwestycja beeIN?

Aktualnie spółka realizuje wraz z naukowcami z Politechniki Warszawskiej badania w celu wypracowania innowacyjnych technologii pomp ciepła. BeeIN S.A. złożyła też wniosek w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o grant na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w obszarze tych urządzeń oraz budowę bazy badawczo-rozwojowej i produkcyjnej w konkursie Ścieżka SMART realizowanym w ramach Programu FENG.

– Naszym celem jest stworzenie innowacyjnej pompy ciepła oraz zbudowanie na terenie Polski infrastruktury umożliwiającej rozpoczęcie produkcji urządzeń. Planujemy zlokalizować nasze centrum badań B+R na terenie gminy Siedlce, skąd się wywodzimy i gdzie zarejestrowana jest nasza firma. Jego budowa będzie istotnym wydarzeniem nie tylko dla nas, ale i dla społeczności lokalnej, ponieważ pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć jakość życia okolicznych mieszkańców. Liczymy na to, że pozyskamy grant w ramach Ścieżki SMART, który pozwoli nam zrealizować nasze strategiczne cele związane z tą inwestycją. Jesteśmy też jednak otwarci na inne sposoby finansowania tego projektu w przypadku niepowodzenia w pozyskaniu grantu z PARP-u – wyjaśnia Michał Sochacki, Prezes beeIN.

Multidystrybutor urządzeń OZE rozwija sieć partnerów

Spółka realizuje w holistyczny sposób plany związane z rozwojem w różnych obszarach obejmujących rozwiązania OZE, w tym w sektorze pomp ciepła. Dzięki owocnej współpracy z wiodącymi producentami komponentów OZE oraz pomp ciepła, m.in. DAIKIN, RBM i SPRUN select, które oferuje z usługą montażu i monitoringu za pomocą aplikacji mobilnej, sukcesywnie zwiększa skalę ekspansji zagranicznej. Jednocześnie nie traci z oczu rodzimego rynku, opracowując innowacyjne rozwiązanie technologiczne o zwiększonej efektywności energetycznej i rozbudowując sieć lokalnych dystrybutorów.

– Zapraszamy do współpracy dystrybutorów rozwiązań OZE oraz instalatorów, którzy chcieliby zostać certyfikowanymi Partnerami beeIN. Wprowadziliśmy już program bezpłatnych szkoleń dla ambitnych instalatorów, którzy chcą zwiększać kompetencje, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. W przyszłości Partnerzy współpracujący z beeIN zyskają okazję do testowania naszych nowatorskich rozwiązań i jako pierwsi otrzymają dostęp do innowacyjnych produktów, które planujemy wprowadzić do sprzedaży. Serdecznie zachęcam wszystkich instalatorów zainteresowanych najnowszymi trendami w branży OZE do kontaktu z naszą spółką – mówi Michał Sochacki, Prezes beeIN.

Rozbudowa sieci partnerów to przykład realizacji założenia spółki, zgodnie z którym dostęp do serwisu powinien być równie łatwy jak do sieci sprzedaży urządzeń grzewczych. Współpraca beeIN z instalatorami i serwisantami zapewni też klientom profesjonalną obsługę sprzedażową i posprzedażową urządzeń nowej generacji, które w przyszłości mogą zrewolucjonizować rynek pomp ciepła.

Perspektywiczny kierunek rozwoju

Według danych udostępnionych przez Port PC, w 2022 r. rynek pomp ciepła wzrósł o 120% r/r, a niemal co trzecie urządzenie grzewcze sprzedane w tym czasie było pompą ciepła. Największym zainteresowaniem cieszyły się urządzenia typu powietrze/woda, których w 2022 r. sprzedano ponad 188 tys. (dla porównania liczba wszystkich pomp ciepła zakupionych w 2010 r. wyniosła 10 tys.; od tego czasu sukcesywnie rośnie).

– Pompy ciepła są obecnie najefektywniejszym rozwiązaniem grzewczym pod względem energetycznym i ekonomicznym. Te przyjazne środowisku urządzenia przyczyniają się do całkowitej dekarbonizacji instalacji budowlanych, która z kolei wpisuje się w dążenie do uzyskania neutralności klimatycznej do 2050 r., zawarte m.in. w Europejskim Zielonym Ładzie. Dane z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że obecnie do ogrzewania większości budynków na świecie stosuje się paliwa kopalne, to pokazuje jak ogromny potencjał tkwi w technologii pomp ciepła – mówi dr inż. Marian Rubik z Politechniki Warszawskiej, uczestniczący w prowadzeniu badań nad nową generacją pomp ciepła.

We wspomnianym raporcie określono kamienie milowe procesu transformacji energetycznej, których realizacja przekłada się na zwiększenie liczby zainstalowanych pomp ciepła do 600 mln sztuk w 2030 r. i 1,8 mld sztuk w 2050 r. Prognozy dotyczące rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce są także optymistyczne, co obrazuje poniższy wykres.

Prognozowana sprzedaz pomp ciepła w Polsce na lata 2022-2030

Prognozowana sprzedaż pomp ciepła w Polsce w latach 2022-2030 (Źródło: PORT PC)

Popularyzacji ekologicznych urządzeń grzewczych sprzyjają regulacje prawne oraz programy dofinansowań i ulg na rozwiązania z sektora OZE, które wspierają przeprowadzenie transformacji energetycznej.

– Głównym powodem konsekwentnego wzrostu sprzedaży pomp ciepła jest jednak oszczędność związana z kosztami ogrzewania. W przypadku nowych budynków z instalacjami ogrzewania płaszczyznowego, pompy ciepła pozwalają obniżyć rachunki nawet o 50% względem kosztów ponoszonych przy korzystaniu z kotłów opalanych peletem drzewnym, gazem ziemnym czy olejem opałowym. Rozwój rynku pomp ciepła w Polsce i Europie przekłada się na konieczność zwiększenia krajowej produkcji nowoczesnych, energooszczędnych pomp ciepła. W tę tendencję wpisują się przedsięwzięcia podejmowane przez spółkę beeIN – podsumowuje dr inż. Marian Rubik z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Mogą Cię zainteresować