Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

5 pytań do … beelN!

paź 27, 2022

Głównym przedmiotem działalności beelN S.A. jest import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz innych komponentów OZE. Podstawowym źródłem zysku Emitenta jest nakładana przez niego marża na towary, które sprzedaje. Spółka prowadzi sprzedaż w dwóch trybach: handel do małych odbiorców, gdzie nabywcami są klienci indywidualni (osoby fizyczne, model detaliczny) oraz sprzedaż hurtową.

Jak podaje Spółka w komunikacie giełdowym przychody beelN w okresie Ili kwartału 2022 r. wyniosły około 12 mln zł wobec 4,9 mln zł w Ili kwartale 2021 r. co stanowi wzrost o około 145 %. Zaprosiliśmy Prezesa beelN Pana Michała Sochackiego do odpowiedzi na kilka pytań o aktualnej sytuacji w Spółce.

1. Jak debiut na NewConnect wpłynął na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

To było dla nas ważne wydarzenie, które stanowiło deklarację utrzymania wysokich standardów transparentności i ukoronowanie strategicznych działań realizowanych z myślą o długofalowym rozwoju spółki. Debiut na rynku NewConnect zwiększył naszą rozpoznawalność oraz wiarygodność w oczach polskich i zagranicznych partnerów biznesowych. Z perspektywy ostatniego półrocza widzimy, że obranie strategii rozwoju zaprezentowanej podczas debiutu było słusznym wyborem, co potwierdzają rekordowe wzrosty przychodów beelN, które notujemy w 2022 r.

2. Działalność beelN S.A. skoncentrowana iest na branży CZE, iakie Pana zdaniem są główne przewagi konkurencyjne Spółki?

Tym, co nas wyróżnia jest zwinność, która pozwala nam elastycznie dostosowywać kierunki rozwoju do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Przewagę konkurencyjną spółki stanowią również innowacyjne technologie z obszaru OZE, które oferujemy klientom w konkurencyjnych cenach.
Mam tu na myśli m.in. własną linię zdalnie sterowanych pomp ciepła SPRSUN SELECT oraz panele fotowoltaiczne LEAPTON i DAH Solar Full Screen o zwiększonej wydajności potwierdzonej certyfikatem TUV
Mocnymi stronami beelN są także dywersyfikacja biznesu oraz międzynarodowa działalność, której skala istotnie się zwiększa. Wszystkie te przewagi dodatkowo wzmacnia kompetentny i zaangażowany, młody Zespół beelN, którym mam przyjemność i zaszczyt kierować.

3. Jakie dostrzega Pan wyzwania i zagrożenia dla rozwoju Spółki w najbliższych 12 miesiącach?

Pomimo niepewnej sytuacji geopolitycznej spółka beelN odnotowuje bardzo dobre wyniki finansowe i dynamicznie się rozwija. Zawdzięczamy to konsekwentnej realizacji naszej strategii, w której staramy się uwzględniać także potencjalne ryzyka związane z kryzysem, wojną w Ukrainie, pandemią oraz szeroko rozumianym otoczeniem biznesu. Jednym ze sposobów na utrzymanie długofalowego rozwoju spółki jest dywersyfikacja biznesu i wykorzystywanie potencjału tkwiącego w zwiększonym zainteresowaniu pozyskiwaniem energii odnawialnej poza granicami Polski. Mając to na uwadze, wzmacniamy swoją pozycję na kilkunastu rynkach zagranicznych i utrzymujemy tendencję wzrostową przychodów płynących z międzynarodowej ekspansji, co długofalowo ma zapewnić nam stabilność biznesu.

4. Nad czym aktualnie pracuje Spółka

Obecnie koncentrujemy się na optymalizacji procesów związanych ze wsparciem sprzedażowym, rozwoju międzynarodowych kanałów sprzedaży oraz realizacji projektów związanych z developmentem farm PV Jednocześnie mocno rozwijamy się w perspektywicznym segmencie pomp ciepła, stawiając na obszar dystrybucji i montaży własnych, w przypadku których naszymi mocnymi stronami są krótkie terminy realizacji oraz zdalne wsparcie, będące wyróżnikiem beelN na rynku. Intensywnie pracujemy również nad wsparciem posprzedażowym, co w przypadku pomp ciepła jest szczególnie istotne. Uważamy, że sprzedaż pompy jest początkiem relacji dystrybutor-nabywca, a nie jej końcem, jak często ten proces postrzega konkurencja.

5. Jakie Spółka stawia sobie cele rozwojowe na najbliższe lata?

Zmierzamy w jasno wyznaczonych kierunkach, zadeklarowanych w strategii rozwoju beelN. Naszym celem jest budowanie nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej wiarygodnego importera dystrybutora efektywnych rozwiązań z obszaru OZE na rynku europejskim. Jednocześnie budujemy portfel farm fotowoltaicznych, które w długofalowej perspektywie mają zagwarantować nam stały, pasywny dochód. Docelowo chcielibyśmy stać się spółką dywidendową, w której dywidenda byłaby ściśle powiązana z zyskami płynącymi ze sprzedaży energii z farm PV.

Źródło: INCletter

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...