Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Raport ESPI 5/2023 – Zawarcie umowy istotnej przez Emitenta

maj 17, 2023

Temat: Zawarcie umowy istotnej przez Emitenta

Podstawa prawna: art. 17 MAR – Informacje Poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka”, Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2023r. zawarł umowę z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej („Wydział Politechniki Warszawskiej”) o współpracy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej.

W ramach umowy strony podejmą współpracę badawczo –rozwojową w zakresie rozwoju technologii pomp ciepła, opracowania rozwiązań zmierzających do redukcji zużycia energii i zmniejszenia wpływu na środowisko, przygotowania wspólnych publikacji. W obszarze działalności edukacyjnej strony będą działać w celu szerzenia wiedzy z zakresu pomp ciepła i automatyki wśród studentów a także organizować konferencje, sympozja i seminaria.

W wykonaniu umowy Spółka będzie:

  1. przekazywać Wydziałowi Politechniki Warszawskiej prototypy pomp ciepła wytworzonych w ramach prowadzonych przez beeIn prac badawczo-rozwojowych,
  2. udostępniać naukowcom Wydziału Politechniki Warszawskiej posiadaną infrastrukturę B+R na potrzeby prowadzonych badań naukowych,
  3. udostępniać pompy ciepła, których montażem i dystrybucją zajmuje się Spółka,
  4. umożliwiać odbywanie staży studentom ostatniego roku studiów specjalizujących się w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Spółki, w szczególności w pompach ciepła oraz innych komponentów systemu OZE, w zależności od aktualnych potrzeb Spółki.

W zamian Spółka uzyska dostęp do wyników badań, które pozwolą ulepszyć produkty Spółki, jak również Spółka uzyska wsparcie potencjału naukowego pracowników Wydziału Politechniki Warszawskiej oraz możliwość pozyskania kadr specjalistycznych w dziedzinie pomp ciepła i komponentów systemu OZE.

Umowa została zawarta na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia.

Spółka uznała niniejszą informację za ważną, z uwagi na potencjalny wpływ umowy na rozwój innowacyjności produktów przedsiębiorstwa i rozpoznawalność Spółki wśród specjalistów w branży.

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...