Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Raport ESPI 2/2023 – Zwiększenie limitu odnawialnego kredytu obrotowego

sty 24, 2023

Nr raportu 2/2023
Temat: Zwiększenie limitu odnawialnego kredytu obrotowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki beeIN S.A. („Spółka”, Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 24 stycznia 2023r. aneksu do umowy kredytowej („Kredyt”) z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) na mocy którego Bank zwiększył Spółce limit kredytu o 3.000.000,00 złotych tj. do kwoty 7.000.000,00 zł.

Oprócz dotychczasowych zabezpieczeń kredytu Emitent zwiększył w deklaracji wekslowej zobowiązanie weksla in blanco oraz dodatkowo zobowiązał się ustanowić zastaw rejestrowy na zapasach do wartości 2,5 mln zł.

Jednocześnie Kredyt został przedłużony na okres kolejnych 12 miesięcy, tj. do dnia 20.01.2024 r.

Pozostałe istotne warunki Kredytu nie uległy zmianie.

Pozyskane środki będą służyły finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...