Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Raport ESPI 04/2022 – Zawarcie umowy kredytowej i uzyskanie zgody rady nadzorczej

kwi 5, 2022

Zarząd beeIn S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 29 marca 2022 r. umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”), w ramach której Spółce przyznano odnawialny kredyt obrotowy w wysokości 2.000.000 zł („Kredyt”).

Oprocentowanie Kredytu jest zmiennie i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 1M oraz marży Banku wynoszącej 1,80 punktów procentowych.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco Spółki oraz deklaracja wekslowa i gwarancja udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie („Zabezpieczenia”).

Termin spłaty Kredytu upływa 28 marca 2023 r., jednak istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 29 marca 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie Kredytu oraz ustanowienie Zabezpieczeń.

Zarząd Emitenta wskazuje również, że przedmiotowy raport został omyłkowo opublikowany w dniu 1 kwietnia 2022 r. w systemie EBI. Naruszenie ma charakter incydentalny i Zarząd dołoży wszelkich starań, aby tego typu błędy nie miały miejsca w przyszłości.

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...