Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Raport ESPI 6/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023r.

cze 3, 2023

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023r.

Treść raportu:
Zarząd BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki w Warszawie (01-205), ul. Młynarska 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2022.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia systemu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki i managerskiej Spółki.
  10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: inne uregulowania

Załączniki do pobrania:

 

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...