Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Raport ESPI 6/2022 Zwiększenie limitu odnawialnego kredytu obrotowego

cze 24, 2022

Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 23 czerwca 2022 r. aneksu do umowy kredytowej („Kredyt”) z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) na mocy którego Bank zwiększył Spółce limit kredytu o 2.000.000,00 złotych tj. do kwoty 4.000.000,00 zł.

Zabezpieczeniem Kredytu jest udzielone Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 1M oraz marży Banku wynoszącej 1,80 punktów procentowych. Na dzień 22 czerwca 2022 r. oprocentowanie Kredytu wynosiło 8,29 % w stosunku rocznym.

Pozyskane środki będą służyły finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...