Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Raport EBI 08/2022 Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

mar 18, 2022

Zarząd beeIN S.A. (dotychczas Sunday Energy S.A.) z siedzibą w Siedlcach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powzięła w dniu 17 marca 2022 r. informację o rejestracji w dniu 16 marca 2022 r. przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki.

Niniejsza zmiana statutu Emitenta została przyjęta Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 7 marca 2022 r.

Zmianie uległ § 1 statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie § 1:
1. Firma Spółki brzmi: Sunday Energy Spółka Akcyjna.
2. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: Sunday Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.

Nowe brzmienie § 1:
1. Firma Spółki brzmi: beeIn Spółka Akcyjna.
2. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: beeIn S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Aktualna wersja jednolita treści statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania:
Statut spółki akcyjnej

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...