Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Dofinansowanie do fotowoltaiki można uzyskać z kilku programów

rządowy program dofinansowań

Mój Prąd

5000 zł

jednorazowa, bezzwrotna dotacja do nowej instalacji.

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prosument 2

Dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji.

WFOŚiGW

Czyste powietrze

dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki

Inne

Programy regionalne

Regionalne Programy Operacyjne Województw

Program dofinansowania do fotowoltaiki Mój Prąd

Mój Prąd to program dopłat do 5 tys. zł do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Ruszył ona na przełomie sierpnia i września 2019 r.

Program z budżetem miliarda złotych to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Program przyczynia się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, przede wszystkim na obszarach słabo zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Drugi nabór w programie Mój Prąd rozpoczął się 13 stycznia 2020 r.

Od 31 marca 2020 r. wnioski w programie Mój Prąd można składać tylko przez internet. Żeby złożyć wniosek online wystarczy mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód.

Najważniejsze założenia programu:

 • 5000 PLN bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji
 • Tylko dla osób fizycznych
 • Całkowity budżet 1 miliarda PLN, czyli skorzysta jakieś 200 000 rodzin.
 • Maksymalna wielkość instalacji wynosi 10 kWp
 • Organ zarządzający – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program dofinansowania do fotowoltaiki Prosument 2

Warto też zwrócić uwagę na program Prosument 2. Jak można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma on na celu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

W ramach tego programu można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Budżet programu wynosi 800 mln złotych na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 roku.

Najważniejsze założenia programu:

 • dotacja w wysokości 15% lub 30% dofinansowania;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%;
  maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Program Czyste powietrze

Innym z programów ogólnopolskich jest program „Czyste Powietrze”, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W tym przypadku wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Najważniejsze założenia programu:

 • koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

W przypadku tego programu nabór wniosków trwa, wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie nfosigw.gov.pl

Inne Programy Regionalne

Poszczególne województwa posiadają także własne programy, które pozwalają na pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w województwie mazowieckim:

Pompy ciepła do 40 000 zł
Instalacja fotowoltaiczna do 15 000 zł